Voorverkoop 2024! Goeie Gast, Eregast, Cider Friend en Cider Angel!

Reserveer onze meest bijzondere ciders in 2024!

Elk jaar produceren we meer dan 20 soorten cider. Velen bereiken niet eens je plaatselijke winkel of bar. Om er zeker van te zijn dat je de meest bijzondere ciders die we dit jaar gaan maken in handen krijgt, kun je deze alvast kopen.

Je betaling stelt ons in staat om ze te maken: ze kosten tijd en het fruit, de tanks, de uren en de verpakking worden allemaal vooraf door ons betaald.

DE KEUZE:
De eerste 2 zijn alle 750ml flessen:

 • Goeie gast! bevat 6 ciders: fruithybriden en terroirciders.
 • Eregast! bevat 12 ciders: dezelfde fruithybriden en terroirciders, aangevuld met op vat gerijpte ciders: rodewijnvaten, whiskystoutvaten, rumvaten, ginvaten & meer.

De laatste 2 zijn alle 330ml flessen:

 • Cider Friend! bevat 24 flesjes: hoofdzakelijk de zoetere cider ‘Sparkling Orchard’ van deels Engelse en deels Nederlandse appels (collab met Ross-on-Wye cider co) en deels seizoensspecials van deze zoetere reeks (Glühcider, Pumpkin spice, Elderflower)
 • Cider Angel! bevat 3×24 flesjes: idem als hierboven maar een grotere voorrraad voor jezelf en voor vrienden.

Steun ons met het maken van deze prachtige ciders van onbespoten fruit: alles komt uit onbespoten hoogstamboomgaarden in Nederland, en de laatste reeks deels uit Engeland!

P.S. Bestel je een Eregast pakket en een Cider Angel pakket? Dan ben je een Cider Champion en krijg je er nog een rondleiding door de ciderij met ciderproeverij bij voor 2 personen!

[EN]

Every year we produce more than 20 types of cider. Many don’t even make it to your local shop or bar. To ensure that you get your hands on the most special ciders that we will make this year, you can already buy them.
Your payment allows us to make them: they take time and the fruit, tanks, hours and packaging are all paid for by us in advance.

THE CHOICE:
The first 2 are all 750ml bottles:
– Goeie Gast! contains 6 ciders: fruit hybrids and terroir ciders.
– Eregast! contains 12 ciders: the same fruit hybrids and terroir ciders, supplemented with barrel-aged ciders: red wine barrels, whiskey stout barrels, rum barrels, gin barrels & more.

The last 2 are all 330ml bottles:
– Cider Friend! contains 24 bottles: mainly the sweeter cider ‘Sparkling Orchard’ made from partly English and partly Dutch apples (collab with Ross-on-Wye cider co) and partly seasonal specials from this sweeter range (Glühcider, Pumpkin spice, Elderflower)
– Cider Angel! contains 3×24 bottles: same as above but a larger supply for yourself and friends.

Support us in making these beautiful ciders from unsprayed fruit: everything comes from unsprayed standard orchards in the Netherlands, and the latest series partly from England!

P.S. Are you ordering an Eregast! package and a Cider Angel package? Then you are a Cider Champion and you will also receive a tour of the cidery with cider tasting for 2 people!

Goeie Gast!

eregast appelcider zilver

€ 75,-

  • Een doos met 6 speciale edities 75cl cider: fruit hybrids en terroir
   • Fruit ciders: hybrides van appelcider met ander fruit, zoals appelbes, kersen (kriek), mispel, kweepeer, pruim of druiven
   • Terroir: dit zijn single orchard ciders uit een specifieke locatie
  • [EN] A box of 6 special editions 75cl cider: fruit hybrids and terroir
   Fruit ciders: hybrids of apple cider with other fruits, such as chokeberry, cherries, medlar, quince, plum or grapes
   Terroir: these are single orchard ciders from a specific location

Eregast!

gouden appelcider

€ 140,-

 • 12 speciale edities 75cl cider: fruit hybrids, terroir, barrel aged ciders:
  • Fruit ciders: hybrides van appelcider met ander fruit, zoals appelbes, kersen (kriek), mispel, kweepeer, pruim of druiven
  • Terroir: dit zijn single orchard ciders uit een specifieke locatie
  • Barrel aged: dit jaar zullen we o.a. cider gerijpt op rode wijnvaten, whiskyvaten, een rumvat, ginvat, abafado-vat, whiskey-stout vaten hebben.
 • [EN] 12 special editions 75cl cider: fruit hybrids, terroir, barrel aged ciders:
  • Fruit ciders: hybrids of apple cider with other fruits, such as chokeberry, cherries, medlar, quince, plum or grapes
  • Terroir: these are single orchard ciders from a specific location
  • Barrel aged: this year we will have cider matured in red wine barrels, whiskey stout barrels, gin barrels, and we have some special co-ferments in barrel planned.

Cider Friend!

€ 75,-

  Dit pakket bevat onze nieuwe reeks iets zoetere ciders, de ‘Sparkling Orchard’ reeks. Hiervoor werken we samen met de Ross-on-Wye cider company in het kader ‘Save the orchards, Drink cider!’.
  We hadden in Nederland een slecht oogstjaar. In Herefordshire is er te veel en rot een deel van de oogst weg. Om dit (deels) te voorkomen, nemen we sap van ze af van echte ciderappels: Michelin, Dabinett en Browns. We brengen in 2024 een semi-sweet cider uit hiervan. Zodat je onze cider ook kunt geven aan mensen die wat minder van droge cider houden!

  Het Cider Friend! pakket kost € 75,-
  Je krijgt hiervoor 1 doos van 24x33cl flesjes van onze zoetere ciders.
  Deze bestaat uit de nieuwe appelcider ‘Sparkling Orchard’ en een mix van enkele seizoensvarianten (Glühcider! Elderflower! Pumpkin Spice!).

[EN]

This package contains our new range of slightly sweeter ciders, the ‘Sparkling Orchard’ range. To this end, we are working with the Ross-on-Wye cider company in the context of ‘Save the orchards, Drink cider!’.
We had a bad harvest year in the Netherlands. In Herefordshire there is too much and part of the harvest is rotting away. To (partly) prevent this, we take juice from real cider apples: Michelin, Dabinett and Browns. We will release a semi-sweet cider from this in 2024. So you can also give our cider to people who prefer dry cider less!

The Cider Friend! package costs €75
You will receive 1 box of 24x33cl bottles of our sweeter ciders.
This consists of the new apple cider ‘Sparkling Orchard’ and a mix of some seasonal variants (Glühcider! Elderflower! Pumpkin Spice!).

Cider Angel!

€ 200,-

 • Dit pakket bevat onze nieuwe reeks iets zoetere ciders, de ‘Sparkling Orchard’ reeks. Hiervoor werken we samen met de Ross-on-Wye cider company in het kader ‘Save the orchards, Drink cider!’.
  We hadden in Nederland een slecht oogstjaar. In Herefordshire is er te veel en rot een deel van de oogst weg. Om dit (deels) te voorkomen, nemen we sap van ze af van echte ciderappels: Michelin, Dabinett en Browns. We brengen in 2024 een semi-sweet cider uit hiervan. Zodat je onze cider ook kunt geven aan mensen die wat minder van droge cider houden!

  Het Cider Angel! pakket kost € 200,-
  Je krijgt hiervoor 3 dozen van 24x33cl flesjes van onze zoetere ciders.
  Deze bestaan uit een standaard appelcider ‘Sparkling Orchard’ en een mix van enkele seizoensvarianten (Glühcider! Elderflower! Pumpkin Spice!).

[EN]

This package contains our new range of slightly sweeter ciders, the ‘Sparkling Orchard’ range. To this end, we are working with the Ross-on-Wye cider company in the context of ‘Save the orchards, Drink cider!’.
We had a bad harvest year in the Netherlands. In Herefordshire there is too much and part of the harvest is rotting away. To (partly) prevent this, we take juice from real cider apples: Michelin, Dabinett and Browns. We will release a semi-sweet cider from this in 2024. So you can also give our cider to people who prefer dry cider less!

The Cider Angel! package costs €200
You will receive 3 boxes of 24x33cl bottles of our sweeter ciders.
These consist of a standard apple cider ‘Sparkling Orchard’ and a mix of some seasonal variants (Glühcider! Elderflower! Pumpkin Spice!).