Kan cider een gezond verdienmodel vormen voor oude hoogstamboomgaarden?

Na vier jaar kunnen we vol trots beweren dat dit kan! Vaak worden appels uit hoogstamboomgaarden niet geoogst omdat de oogst, ladder op en af, niet rendabel is voor appels die te klein of te groot zijn voor een winkelschap, of die een vlekje hebben. Als we er cider van maken is dit een ander verhaal: het gaat ons om de smaak van het sap. En doordat we van de oogst een mooie buitenactiviteit maken, waar velen van jullie bij geweest zijn, is het arbeidsintensieve karakter van de oogst geen probleem maar een mooie ervaring!

Afgelopen najaar waren we 16 dagen in de weer met de oogst, met doordeweeks vaak 4, in het weekend wel 14 deelnemers. We oogstten langs de Vecht, Kromme Rijn, en in de Betuwe, stuk voor stuk op prachtige plekken.

Waarom vinden we het zo belangrijk om deze hoogstamboomgaarden in stand te houden?
Ze zijn overblijfselen van een biodivers en gevarieerd landschap van houtwallen, hagen, lanen, bosjes, solitaire bomen, en boomgaarden: een landschap met veel natuur en leven. Sinds wij geboren zijn, is 50-75% van het vogel- en insectenleven verdwenen door de grootschalige moderne landbouw. Deze hoogstamboomgaarden zijn reservaten: de oude bomen hebben holtes voor vleermuizen en vogels, de oude bast en dode takken zijn een habitat voor insecten, we komen overal mossen, korstmossen en zwammen tegen op de bomen, en ook het gras en de kruiden onder de bomen zijn divers in flora en fauna.

Doordat we onze cider maken, is er een verdienmodel voor de eigenaren van de boomgaarden waarmee de bomen in stand gehouden kunnen worden.

In de komende 3 mails leggen we je de stappen uit hoe we de cider maken: van oogst, naar persen, naar het vergisten. Wil je deze emails van ons niet ontvangen? Schrijf je dan hieronder uit.